Nó trông giống nhÆ° người đồng tÃ*nh đang bị đổ lỗi cho các giáo sÄ© tình dục khủng hoảng lạm dụng thuốc kÃ*ch dục nữ lẫn thuốc kÃ*ch dục nam lÃ*m một thá»±c trang của xã hội đáng được vồ cáº*p. NhÃ* nước đã được báo cáo lại đã tuyên bố ngÃ*y khác mÃ* vấn đề lạm dụng tình dục các giáo sÄ© trong Giáo Hội với thuốc kÃ*ch dục không phải do độc thân nhÆ°ng do người đồng tÃ*nh trong chức linh mục. Để công bằng cho các Hồng y vÃ* những người duy trì quan điểm nÃ*y, có thể hiểu rằng đây có thể lÃ* một ý nghÄ© đó rất khó hiểu vÃ* khó hiểu.

Họ chỉ ra thá»±c tế rằng bắt đầu từ khi 81% các nạn nhân của lạm dụng tình dục với thuốc kÃ*ch dục dạng bột trong Giáo Hội lÃ* đÃ*n ông (theo thường được trÃ*ch dẫn nghiên cứu cÅ©ng nhÆ° các công bố nghiên cứu có uy tÃ*n khác), sau đó những người đÃ*n ông đồng tÃ*nh phải được đằng sau vấn đề. HÆ¡n nữa, nghiên cứu cho thấy rằng các linh mục Công giáo có một tá»· trọng cao hÆ¡n những người đÃ*n ông đồng tÃ*nh trong lá»±c lượng của họ (lên tiếng nghiên cứu giữa 22% vÃ* 45%) so với dân số chung của những người đại trượng phu.

Tuy nhiên, có những vấn đề có ý nghÄ©a với kết luáº*n nÃ*y nếu bạn đã quen thuộc với các công dụng tâm lý vÃ* hÃ*nh vi của người phạm tội tình dục với thuốc kÃ*ch dục nữ vÃ* nếu bạn biết điều gì đó về khuynh hướng tình dục vÃ* hÃ*nh vi tình dục đại quát. trước tiên, không có nghiên cứu cho thấy rằng người đồng tÃ*nh có nguy cÆ¡ cao hÆ¡n lÃ* tội phạm tình dục với việc lạm dụng thuốc kÃ*ch dục, tù tình dục, hoặc có rối loạn kiểm soát xung động dẫn đến tội phạm tình dục hÆ¡n so với những người dị tÃ*nh. Định hướng tình dục, tá»± nó , ko phải lÃ* một yếu tố nguy cÆ¡ đối với tội phạm. Hầu nhÆ° hầu hết các hiệp hội y tế, tâm thần, vÃ* tâm lý chuyên nghiệp có giấy tờ rõ vị trÃ* mÃ* sá»± hiểu biết nÃ*y.

Thứ hai, tù tình dục đồng tÃ*nh lạm dụng thuốc kÃ*ch dục nữ lẫn thuốc kÃ*ch dục nam đối với trẻ em không chỉ đơn giản lÃ* một vấn đề của sá»± ham muốn tình dục. Điều nÃ*y cÅ©ng đúng đối với nhiều phạm nhân tình dục với thuốc kÃ*ch dục khác nhÆ° hiếp dâm. Khi một người đÃ*n ông trẻ cưỡng bách một người phụ nữ lớn tuổi bạn có thá»±c sá»± nghÄ© rằng ông lÃ* lôi cuốn chỉ tình dục với phụ nữ lớn tuổi vÃ* anh ta không thể kiểm soát những thèm muốn tình dục? Hầu hết đÃ*n ông lÃ* người phạm tội tình dục phải đương đầu với nhiều bệnh táº*t kèm theo các rối loạn nhÆ° lạm dụng chất, vấn đề kiểm soát xung động, rối loạn nhân cách, rối loạn tình cảm hay tâm trạng, tổn thÆ°Æ¡ng não cÅ©ng nhÆ° không có khả năng duy trì trưởng thÃ*nh, thân máº*t, tình dục hay không tình dục mối quan hệ với người lớn.

http://www.thuockichduchanoi.com/